Personeelsmanagement

Doordacht opgezet en verantwoord uitgevoerd personeelsbeleid, is van groot belang voor het goed functioneren van organisaties. Onze expertise op dit brede werkterrein kent diverse facetten, die vooral wordt ingezet bij MKB-bedrijven. We noemen de belangrijkste:

HRM-scan

De HRM-scan is een in eigen huis ontwikkelde analyse-tool, die binnen 1 dag gerichte aanknopingspunten biedt voor de verdere ontwikkeling van de HR-functie binnen uw bedrijf. De scan geeft inzicht in de doelmatigheid en effectiviteit van uw HRM, afgezet tegen de gewenste situatie. Kortom, 
een heldere en praktische ‘road map’ om uw personeelsbeleid verder te ontwikkelen.

HRM-instrumenten

Het verder opzetten en inrichten van HRM-instrumenten geeft op professionele wijze inhoud aan uw personeelsbeleid. Te denken valt aan functiebeschrijving en -waardering, beloningsbeleid en -advies, functioneringsgesprekken en beoordelingscyclus, Arbo en RI&E, personeelshandboek, arbeidscontracten en regelingen, medezeggenschap, enz.

Personeelsafdeling ‘op afstand’

Dit betreft het tijdelijk ondersteunen van MKB-bedrijven op een meer intensieve basis, bijvoorbeeld als het bedrijf sterk in verandering is of als uit de HRM-scan blijkt dat er veel zaken dienen te worden opgepakt. Ook ondersteuning op projectbasis is mogelijk, bijvoorbeeld casemanagement, ondersteuning bij ontslagzaken of begeleiding bij functioneringsproblemen.